لیدوکائین چیست؟

لیدوکائین یک بی حس کننده موضعی است که به آن سیروکائین نیز می گویند که در سال های اخیر جایگزین پروکائین شده است و به طور گسترده ای برای بی حسی نفوذ موضعی در جراحی های زیبایی استفاده می شود.با مهار کانال های یون سدیم در غشای سلول های عصبی، تحریک و هدایت عصبی را مسدود می کند.حلالیت چربی و سرعت اتصال پروتئین آن بالاتر از پروکائین است، با توانایی نفوذ سلولی قوی، شروع سریع، زمان عمل طولانی و شدت عمل چهار برابر پروکائین.

کاربردهای بالینی شامل بی حسی نفوذی، بی حسی اپیدورال، بی حسی سطحی (از جمله بی حسی مخاطی در طی توراکوسکوپی یا جراحی شکم) و بلوک هدایت عصبی است.به منظور طولانی شدن مدت بیهوشی و کاهش عوارض جانبی مانند مسمومیت با لیدوکائین، می توان آدرنالین را به داروی بیهوشی اضافه کرد.

لیدوکائین همچنین می تواند برای درمان ضربان زودرس بطنی، تاکی کاردی بطنی، مسمومیت با دیژیتال، آریتمی های بطنی ناشی از جراحی قلب و کاتتریزاسیون پس از انفارکتوس حاد میوکارد، از جمله ضربان های زودرس بطنی، تاکی کاردی بطنی، و همچنین برای بیماران بطنی استفاده شود. با صرع مداوم که با سایر داروهای ضد تشنج و برای بی حسی موضعی یا نخاعی بی اثر هستند.اما معمولا برای آریتمی های فوق بطنی بی اثر است.

پیشرفت تحقیقات در مورد انفوزیون داخل وریدی انفوزیون لیدوکائین بعد از عمل

استفاده حین عمل از داروهای مخدر می‌تواند واکنش‌های نامطلوب متعددی را برانگیزد، که تحقیقات عمیق را در مورد داروهای ضددرد غیرافیونی ترویج می‌کند.لیدوکائین یکی از موثرترین داروهای ضد درد غیرافیونی است.تجویز لیدوکائین قبل از عمل می تواند دوز حین عمل داروهای مخدر را کاهش دهد، درد پس از عمل را تسکین دهد، بهبود عملکرد دستگاه گوارش را تسریع بخشد، طول مدت اقامت در بیمارستان را کوتاه کند و توانبخشی بعد از عمل را ارتقا دهد.

کاربرد بالینی لیدوکائین داخل وریدی در دوره بعد از عمل

1. کاهش پاسخ استرس در طول جراحی بیهوشی

2. کاهش دوز حین عمل داروهای مخدر، تسکین درد پس از عمل

3. بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کاهش بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل (PONV) و اختلال شناختی بعد از عمل (POCD) و کوتاه شدن مدت اقامت در بیمارستان

4. توابع دیگر

علاوه بر اثرات فوق، لیدوکائین دارای اثرات تسکین درد تزریق پروپوفول، مهار پاسخ سرفه پس از لوله گذاری و کاهش آسیب میوکارد نیز می باشد.

لیدوکائین چیست (2)
لیدوکائین چیست (1)

زمان ارسال: مه-17-2023